Bezpieczniki

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wyłączniki automatyczne, różnicowo-prądowe, bezpieczniki topikowe, automatyczne, nożowe, szklane, samochodowe itp.

Rola bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej

Bezpieczniki informacje, bezpieczniki elektryczne są to elementy chroniące obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące, lub osoby obsługujące przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń np. zwarć.

Rodzaje zabezpieczeń w sieciach elektrycznych:

•     przeciążeniowe – przerywają obwód elektryczny po przekroczeniu w przewodzie określonego natężenia prądu.

•     przeciwprzepięciowe – chronią urządzenia przed przepięciami występującymi w sieci.

•     przeciw asymetrii – chroniące urządzenia wielofazowe przed zanikiem jednej z faz prądu trójfazowego.

•     przeciwporażeniowe – chroniące obsługę urządzeń przed porażeniem prądem elektrycznym; coraz częściej stosuje się bezpieczniki różnicowo-prądowe

Bezpieczniki przeciążeniowe

Rozróżniamy bezpieczniki elektryczne termiczne (aparatowe, elektroniczne do 6 A i samochodowe do 25 A) instalacyjne (do 200 A) i automatyczne (instalacyjne)

Bezpiecznik topikowy składa się z cienkiego drucika włączonego w obwód. Jeśli w obwodzie płynie zbyt duża ilość prądu, bezpiecznik topi się i przerywa obwód, zanim zostanie on zniszczony. Bezpiecznik automatyczny działa w podobny sposób, lecz nic się w nim nie topi i można go ponownie włączyć po usunięciu uszkodzenia. Dzięki bezpiecznikom nie dochodzi do pożarów i innych przykrych wypadków związanych z elektryka w domu.